Sign In

Mestre d’Educació Primí ria amb menció d’educació musical | Barcelona

Benvolgut Sr./Sra:

El meu nom és Ferran Pou i Alsius i sóc mestre d’educació primí ria i d’educació musical.

Fa vuit anys que treballo com a monitor i director de lleure en diversos í mbits: menjadors, colí²nies, casals i classes particulars. Tota aquesta experií¨ncia m’ha servit per créixer com educador i persona. També he dedicat el meu temps a entitats sense í nim de lucre a l’hora d’elaborar projectes pedagí²gics relacionats amb l’educació musical i amb forta implicació en la seva gestió.

Ens els darrers mesos he pogut treballar també de mestre d’atenció a la diversitat i d’educació musical.

Entre els meus interessos cal destacar l’educació emocional, la innovació educativa i l’educació integral dels nens.

Agrairia que es mirés el meu currí­culum vitae per si puc participar i treballar en algun dels seus projectes.

Atentament,

Ferran Pou Alsius.

Altres certificats i experií¨ncies
-Declaració Eclesií stica de Competí¨ncia Acadí¨mica (DECA) per l’Universitat de Barcelona.
-Carnets de Monitor i Director de Lleure Infantil i Juvenil amb monogrí fics d’especialització en: gestió de conflictes i música i danses.
-Curs d’introducció a l’educació emocional per l’associació formativa DOQUA.
– Formació musical en cant, piano i bateria i percussió en diverses escoles de formació musical.

Provincias

Solo los alumnos que hayan reservado pueden dejar un comentario.

Encontrar tu profesor ahora es más fácil y rápido. Utiliza TuProfesor.com