Iniciar sesión

Professora titulada ESO i Batx. Mates, Quí­mica, Fí­sica, Ciencies, a Barcelona | Barcelona

Professora titulada ESO i Batx. Mates, Quí­mica, Fí­sica, Ciencies, a Barcelona | Barcelona

Categoría:

Descripción del producto

Sóc Llicenciada Quí­mica amb Mí ster de Formació del Professorat.

Tinc experií¨ncia en IES i en classes particulars.

Ofereixo reforí§ en les segí¼ents matí¨ries: Fí­sica, Quí­mica, Matemí tiques, Tecnologia i la resta d’assignatures de l’í rea cientí­fica. Tant per entendre i consolidar conceptes, ajudar amb els problemes, preparar les PAU.

Sempre intento que l’alumne entengui el perquí¨ o alguna aplicació prí ctica dels conceptes més abstractes i oferir una sistemí tica per a la resolució de problemes.